Red levens met stromend water….

Het is een prettig gegeven dat we de mogelijkheid hebben om langer zelfstandig te mogen wonen. De tijd van grootschalige “bejaardentehuizen” is gelukkig voorbij. Niets is fijner dan te wonen en leven in je eigen vertrouwde omgeving. Je eigen baas te zijn in huis, te doen waar je zin in hebt en te gaan en staan waar je maar wilt. De voortdurende wetenschap dat er iemand over je schouder meekijkt kan als betuttelend ervaren worden. Het bezoekje van familie, vrienden of buurvrouw blijft op zijn tijd welkom. Lifecube® voegt daar een dimensie aan toe.

Door het registreren van activiteit in de woning en een melding te geven als er zich een belangrijke verandering in dat patroon voordoet, wordt op een integere wijze een terugkoppeling verricht over de fysieke situatie van de bewoner. Naast een stukje geruststelling voor de persoon in kwestie wordt ook de afwezigheid van het “Big-Brother”-effect als zeer welkom ervaren. Toch hebben Familie en omwonenden de mogelijkheid om op tijd geïnformeerd te worden bij ongewone situaties.

Lifecube® als huismaatje....

De werking is gebaseerd op een gewoontegebruik van nutsvoorzieningen. Een algorithme dat zich voortdurend aanpast aan de gedragingen van de bewoner meet activiteit. Zodra zich daar een onverwachte onregelmatigheid in voordoet volgt een melding aan betrokkenen. Op deze wijze blijft fysiek bezoek de manier van omgang en zijn valse alarmmeldingen door onbedoeld gebruik van “rode knoppen” verleden tijd.

Lifecube® biedt de oudere, zelfstandige wonende een geruststelling voor noodsituaties en voorkomt situaties waarin de (oudere) persoon langere tijd hulpeloos of levenloos in een ruimte ligt. Lifecube® is niet duur en makkelijk aan te brengen.